PRAVIDLÁ TRANSPARENTNOSTI

Dôvera sa ťažko buduje, ale ľahko stráca. Pri peniazoch to platí zvlášť. Aby sme sa vyhli tieňu, ktorý na dobročinné organizácie vrhá tých pár nepoctivých, čo zneužívajú ľudský súcit a dôveru, zaviedli sme od začiatku našej činnosti jasné pravidlá transparentnosti.

Všetky náklady na správu nadácie sú hradené výhradne z príspevkov jej zakladateľov. Členovia správnej rady, revízor ani správca nadácie za svoju prácu nedostávajú finančnú odmenu, ani sa im nepreplácajú oprávnené výdavky.  Zaväzujeme sa, že 100% Vašich príspevkov použijeme na podporu jednotlivých projektov.

Všetky prebiehajúce projekty najmenej raz za rok osobne kontrolujeme a dohliadame na efektívne využívanie peňazí. Počas roka sme v stálom kontakte s našimi miestnymi koordinátormi. A sme zase pri peniazoch....
Inšpekčné cesty tiež nie sú platené z Vašich príspevkov, rovnako aj miestny projektoví koordinátori robia svoju prácu bez finančnej odmeny.

Ako sa teda dajú Vaše príspevky stopovať? Je to jednoduché. Rozhodnite sa, ktorý projekt a ako chcete podporiť. Napríklad v rámci projektu „Letná škola“ v Rumunsku sa môžete rozhodnúť, či má ísť Váš príspevok na stavbu budovy, alebo na školské a športové pomôcky. Váš príspevok pošlite s Vašim (ľubovoľným 10-miestnym) variabilným symbolom, pod ktorým chcete svoje peniaze sledovať. Potom v sekcii "Príjmy a výdaje" jednoducho nájdete svoj variabilný symbol a vidíte, čo sa deje, takmer v priamom prenose. Ak nám pošlete príspevok bez špecifikácie ako ho máme použiť, zaradíme ho podľa nášho uváženia a tiež ho môžete sledovať. Samozrejme, radi zodpovieme všetky Vaše otázky. Fotografie projektov sú, ako to už býva, vo Fotogalérii.