INDIA

Projekt zdravotníckej pomoci v Ladakhu prebieha v spolupráci s nadáciou Bridging East-West z Rakúska od roku 2010. Je lokalizovaný do vzdialených údolí západných Himalájí v Indii, oblasti známej ako Ladakh v indickom štáte Jammu and Kashmir, neďaleko hraníc s Pakistanom a Čínou. Projekt je zameraný na obyvateľstvo bez základnej zdravotníckej starostlivosti, žijúce v ťažko dostupných oblastiach, bez infraštruktúry a sociálnej starostlivosti. Pôvodne začal pod názvom EyeCheckCamp a bol zameraný výhradne na oftalmologickú pomoc – od vyšetrenia očí až po výrobu a distribúciu okuliarov. Počas posledných dvoch ročníkov bolo vyšetrených viac ako 1000 miestnych obyvateľov. Na základe poznania miestnych pomerov a potrieb sme rozšírili projekt o všeobecnú zdravotnícku pomoc a teda jeho oficiálny názov od ročníka 2013 bude HealthCheckCamp.

Ako taký camp prebieha? Miesto jeho konania určíme po dohode s projektovým koordinátorom, ktorý zabezpečí vhodné miesto a navrhne časový plán. Miesto konania sa vyberá tak, aby bolo čo najlepšie prístupné pre obyvateľstvo, väčšinou nomádskych pastierov dobytka a drobných roľníkov. Koordinátor zabezpečí, aby sa informácia o pripravovanom podujatí včas dostala ku každému. Nevieme ako to robí, ale podľa počtu pacientov je v tom naozaj dobrý. Ďalej dohodneme lekára a asistenta, keď je to potrebné tak aj prekladateľa z miestnych nárečí, prenajmeme autá na prepravu materiálu, nakúpime zdravotnícky materiál. Všetko sa sústreďuje u koordinátora. Vyzerá to jednoducho, ale celá príprava trvá asi pol roka. Nakoniec prilietame my aj s nákladom okuliarov, rámov a potrebných prístrojov, dobalíme všetko potrebné a vyrážame na 10-14 dňový camp. Nadácia používa svoje finančné prostriedky na nákup prístrojového vybavenia, zdravotníckeho materiálu (lieky, okuliare, barle, vozíky, načúvacie prístroje,...), mzdu lekára a prepravu zdravotníckeho materiálu. Koordinátorom projektu v Indii je pán Sonam Rinchen z mesta Leh.