RUMUNSKO

Tento projekt začal v roku 2012. Jeho cieľom je pomôcť vybudovať a prevádzkovať letný školský tábor v obci Bajáš v Rumunsku. Tábor by mal slúžiť predovšetkým na vzdelávanie a oddych detí rumunských Slovákov, žijúcich v obciach Derna a Bodonoš (Budoi) v okrese Bihor v Rumunsku, počas letných školských prázdnin. Jeho činnosť je zameraná na rozvoj znalostí slovenského jazyka, športových a umeleckých zručností a na výchovu detí v oblasti etických hodnôt. Je prevádzkovaný neformálnym združením rodičov z obce Derna pod vedením pani Juraje Gaidosovej, ktorá je aj miestnou koordinátorkou projektu. Projekt je zameraný na budovanie potrebnej infraštruktúry – sociálnych zariadení, ubytovacieho zariadenia, kuchyne a spoločenskej miestnosti – a na nákup školských a športových potrieb. Pri stavebných prácach sú z prostriedkov nadácie kupované len stavebné materiály a samotná výstavba je vykonávaná svojpomocne.