INDIA

Projekt sa realizuje v spolupráci s kláštorom Namgyal Monastery v meste Dharamsala v severnej Indii. Škola pre mladých mníchov vo veku 7-18 rokov sa nachádza v oblasti ohrozenej zemetrasením a je v havarijnom technickom stave. Do objektov zateká, sú zaplesnené a ich statika je porušená. Deti sú ubytované v zdravotne nevyhovujúcich, nedostatočne osvetlených a nekúrených priestoroch.

Projekt začal v roku 2012 a zatiaľ sa podieľame na projektovej príprave nových školských a internátnych budov a na stavbe prístupovej cesty. V nasledujúcich rokoch by sme chceli podporiť stavbu školskej budovy a investície do vnútorného vybavenia školy. Miestnym koordinátorom projektu je pán Lobsang Tashi.