SLOVENSKO

Projekt detského rehabilitačného fondu je zameraný na pomoc detským pacientom s problémami pohybového aparátu. Je to projekt nešpecifický, pri každom pacientovi sa postupuje individuálne podľa potreby a podľa našich možností. Sú podporované len lekárske zákroky a rehabilitačné postupy, ktoré nie sú hradené z nemocenského poistenia. Samozrejme, podporu poskytujeme len v prípade, že potrebná liečba je nad finančné možnosti rodičov alebo opatrovníkov dieťaťa.

V rámci projektu doteraz úspešne spolupracujeme s hipoterapeutickým centrom LESAN v Opatovciach pri Trenčíne a s rehabilitačným centrom ADELI v Piešťanoch. Koordinátorkou projektu je Monika Dobrodenková, predsedníčka správnej rady nadácie.