Nadácia MANI
Rakoľuby 222
916 31 Kočovce

správca nadácie:  Miroslav Dobrodenka

email: miro@abrod.sk
tel.: +421 908 753421

PRÍSPEVKY A POUKÁZANIE 2% z daní

Naša nadácia je registrovaná na príjem 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2012.

Ak sa rozhodnete takto podporiť  niektorú z našich aktivít, oznámte nám prosím výšku Vami poukázanej sumy a konkrétny účel, na ktorý chcete prispieť. Zaručujeme Vám, že celá Vami poukázaná suma bude použitá podľa Vášho priania. Ak neprejavíte záujem o podporu konkrétneho projektu, prijaté peniaze budeme rozdeľovať podľa vlastného uváženia.
Čerpanie prostriedkov môžete sledovať v sekcii „Príjmy a výdaje


Údaje potrebné na poukázanie finančných príspevkov a 2% podielu zaplatenej dane z príjmu:

Názov: Nadácia MANI
Forma: nadácia
dátum registrácie na príjem 2% z daní: 6.11.2012
Evidenčné číslo: 1773
IČO: 42151031
Sídlo: Rakoľuby 222, Kočovce 91631
číslo účtu: 2927852048/1100 vedený v Tatra banke, a.s.