Slovo MANI je staroveké slovo, ktorého význam by sa dal preložiť ako „klenot“ alebo „zdroj šťastia“. Ako to, čo je v nás najcennejšie, ideál ktorý pretrval a pretrvá, lebo bez jeho oslnivého lesku by ľudská existencia strácala zmysel a v našom bytí by už nebolo o čo stáť.

     Súcit, empatia, ľudská vzájomnosť, schopnosť obetovať sa pre druhých. Nesebecká láska presahujúca obmedzenia duality, ľudských vzťahov, sexuality a emócií. Láska sebaobetovania, ticho rešpektujúca, že potreba iných je dôležitejšia ako vlastná potreba. Láska, ktorá je neporaziteľnou silou, toľko hľadaným svätým grálom, mečom Excalibur, nápojom nesmrteľnosti. Mani

     Ľudská vôľa, pripravená podstúpiť každé utrpenie v prospech iných, bez predsudkov, bezpodmienečne,  nekompromisne a to aj za cenu vlastného života. Je vodou hasiacou plamene zla, klenotom plniacim všetky priania. Mani. Poklad v srdci prebudených. Poklad, ktorého zárodok je v každom z nás.

     Nadácia MANI je vyjadrením túžby jej zakladateľov a prispievateľov po lepšom svete, túžby po naplnení ideálov ľudskej spolupatričnosti a empatie.  Jej cieľom je dať priestor  ľuďom  vyznávajúcim tieto hodnoty, ochotným otvorene sa za ne postaviť a aktívne sa podieľať na ich napĺňaní. Činnosť nadácie je sekulárna a apolitická.

     Nech činnosť nadácie naplní svoje ciele, nech je nevyčerpateľným pokladom pre chudobných a tých v núdzi, nech sa premení na všetko, čo môžu potrebovať a nech je im vždy poruke. Nech sa táto nadácia stane platformou altruistických činov a pevnosťou chrániacou odhodlanie tých, čo vstúpili na cestu služby pre prospech a šťastie iných.

     Prebiehajúce aktivity sú stručne popísané v časti PROJEKTY. Vznikali spontánne, na základe potreby v  konkrétnej situácii, ako reakcia na situácie, ktoré sme cítili potrebu zmeniť. Ak sa chcete o jednotlivých projektoch dozvedieť viac, chcete sa na nich osobne podieľať alebo chcete otvoriť nový projekt, neváhajte a poďte s nami.