SPRÁVA PRÍSPEVKOV

Prijaté príspevky
dátum var. symbol suma v EUR cieľ príspevku
10.12.2012 0000000009 15
06.03.2013 7777788888 300

Použitie príspevkov
dátum var. symbol suma v EUR použitie príspevku


Prijaté príspevky
dátum var. symbol suma v EUR cieľ príspevku

Použitie príspevkov
dátum var. symbol suma v EUR použitie príspevku


Prijaté príspevky
dátum var. symbol suma v EUR cieľ príspevku
22.01.2013 0000000001 200

Použitie príspevkov
dátum var. symbol suma v EUR použitie príspevku


Prijaté príspevky
dátum var. symbol suma v EUR cieľ príspevku
12.01.2013 0000000001 300
21.01.2013 0000000009 10

Použitie príspevkov
dátum var. symbol suma v EUR použitie príspevku


Prijaté príspevky
dátum var. symbol suma v EUR cieľ príspevku
17.01.2013 0000000001 500
06.03.2013 7777788888 200

Použitie príspevkov
dátum var. symbol suma v EUR použitie príspevku